Termeni și condiții pentru consumatori

Acești termeni și condiții pentru consumatori (denumiți în continuare „termeni și condiții”) se aplică contractelor încheiate prin intermediul magazinului virtual DG-SHOP.cz situat pe interfața web www.dg-shop.cz (denumit în continuare „interfață web”) între

Compania noastră:

DIAMOND GROUP, s.r.o.(S.R.L.), cu sediul în 739 49 Metylovice  nr. 546

CUI: 25860623

CIF: CZ25860623                                      

înregistrată: în Registrul Comerțului pe lângă Tribunalul Regional din Ostrava, secțiunea C, dosar 22869

sediu secundar: DIAMOND GROUP, s.r.o. (S.R.L.), 739 39 Lučina nr. 430

telefon: +420 720 070 070

e-mail: info@dg-shop.ro

în calitate de vânzător

și dvs. în calitate de cumpărător.

 

 

1.        PREVEDERI INTRODUCTIVE

Prin contractul de cumpărare ne angajăm să livrăm produsele specificate în comandă și dvs vă obligați să preluați aceste produse (de la transportator) și să plătiți prețul de achiziție (sau doar „preț”), inclusiv costurile asociate livrării produselor și taxele legate de modalitatea de plată, specificate în comandă.

Dvs. dobândiți dreptul de proprietate asupra produselor achitând prețul complet, dar nu înainte de a prelua produsul.

 

1.1.          Contractul de cumpărare include doar mărfuri?

Contractul de cumpărare (sau „contractul”) înseamnă orice acord încheiat în baza acestor Termeni și condiții. De exemplu, poate fi și un acord de prestare a serviciilor.

 

1.2.          Contractul de cumpărare este un acord de consum?

Este un contract de consum dacă sunteți consumator, adică dacă sunteți persoană fizică și cumpărați bunuri în afara afacerii dvs. sau în afara activității independente. În caz contrar, nu este un contract de consum și nu se aplică protecția consumatorilor în condițiile legii și a acestor termeni și condiții. Mai ales, ca non-consumator, nu aveți dreptul să vă retrageți din contract fără a nu prezenta vreun motiv.

 

1.3.          Ce drepturi aveți ca și consumator?

În calitate de consumator, aveți:

-      dreptul e a renunța la contractul încheiat prin comunicare la distanță, precum telefon, e-mail sau pagina magazinului virtual (articolul 5 din acești Termeni și condiții)

-      dreptul la garanția produselor, al căror termeni și condiții sunt reglementate de Procedura de reclamații;

-     dreptul la informare înainte de încheierea contractului (informațiile sunt cuprinse în acești Termeni și condiții sau pe pagina web);

-      dreptul la soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din contract (articolul 7.3 din prezentul Termeni și condiții)

1.4.          Ce reglementează raportul nostru juridic?

Relația noastră juridică este reglementată de următoarele documente:

-      Acești Termeni și Condiții care definesc și specifică drepturile și obligațiile noastre reciproce;

-      Procedura de reclamații, conform căreia vom proceda la soluționarea reclamațiilor mărfurilor;

-      Termeni de utilizare a paginii Web, care reglementează înregistrarea pe Interfața Web, protecția datelor cu caracter personal, protecția conținutului paginii Web și alte relații legate de utilizarea Interfeței Web;

-      Termenii și condițiile prezentate pe pagina web, în ​​special la încheierea contractului;

-      În cazul unui acord de cumpărare încheiat de la distanță, comanda - plasată transmițând comanda prin pagina web sau prin intermediul liniei telefonice pentru clienți - constituie un proiect de acord. Noi vom confirma primirea comenzii prin e-mail. Ca urmare, acordul de cumpărare va fi încheiat în momentul acceptării proiectului de acord de către noi;

Și următoarea legislație

-      legea nr. 89/2012 Mon. Of., Cod civil, republicat (denumit în continuare „codul civil“);

-      prevederile legii nr. 634/1992 Mon.Of., privind protecția consumatorului, republicată (dacă sunteți consumator);

Dacă domiciliul sau sediul dvs. se află în afara Republicii Cehe sau dacă raportul nostru juridic conține un alt element internațional, luați in considerare că relația noastră juridică este reglementată de legislația cehă. Dacă sunteți consumator și legislația țării dvs. de reședință oferă un nivel mai ridicat de protecție a consumatorului decât legislația cehă, vi se oferă acest nivel mai ridicat de protecție.

 

1.5.          Când vă exprimați acordul cu termenii și condițiile?

Trimiterea comenzii și confirmarea acesteia pe interfața web, confirmarea că ați citit și ați acceptat acești termeni și condiții. Putem schimba sau completa textul Termenilor și condițiilor. Drepturile și obligațiile dvs. sunt întotdeauna reglementate de termeni și condiții.

 

2.       CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 

2.1.          Cum încheiem contractual de vânzare-cumpărare?

Interfața magazinului cuprinde informații despre produse, inclusiv prețurile individuale ale produselor și costurile privind returnarea acestora.  Prețurile produselor sunt afișate inclusiv cu taxa pe valoare adăugată și toate taxele aferente. Toate prezentările bunurilor plasate pe interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste mărfuri. Prevederile § 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică. Pentru încheierea unui contract de cumpărare este necesar sa completați formularul de comanda și comanda respectiva sa fie confirmată de noi.

 

2.2.          Cum plasați o comandă?

Propunerea de încheiere a contractului de cumpărare o înaintează cumpărătorul prin completarea datelor din formularul de comandă de pe pagina web, sau telefonic, prin email, și prin trimiterea lui către vânzător “ (denumită în continuare „comanda“).

Formularul de comandă conține informații îndeosebi despre: produsele comandate, cantitate, modalitatea de plată a prețului de achiziție al produselor, datele despre modalitatea de livrare dorită pentru produsele comandate și datele dvs personale, legate de livrare sau datele de facturare.

Înaintea transmiterii comenzii către vânzător, cumpărătorului îi este permis să își verifice și modifice datele pe care acesta le-a introdus în comandă, având posibilitatea de a constata și corecta greșelile apărute în timpul introducerii informațiilor în comandă. Comanda se va transmite vânzătorului printr-un clic pe „Finalizare comandă”. Datele introduse în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. După primirea comenzii, vânzătorul va confirma cumpărătorului fără întârziere primirea acesteia printr-un mesaj la adresa de poștă electronică a cumpărătorului introdusă în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa electronică”).

Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea produselor, cuantumul prețului de achiziție, costurile estimate pentru transport), să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic). Putem respinge o comandă neverificată. O astfel de comanda este considerata neînregistrată.

2.3.          Când este încheiat contractul?

Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător apare odată cu confirmarea comenzii (acceptarea), care este trimisă de Vânzător către Cumpărător prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului. Confirmarea comenzii va fi trimisă pe adresa de e-mail specificată în comandă. În cazul în care nu primiți confirmarea comenzii, contractul se consideră încheiat atunci când plătiți prețul integral de achiziție sau preluați produsele comandate (oricare ar fi prima). Confirmarea comenzii (acceptarea) poate face parte din informațiile de la primirea comenzii în conformitate cu articolul 2.2 din aceste condiții (dacă este specificat în confirmare) sau poate urma această confirmare separat.

Informații despre etapele tehnice individuale care duc la încheierea contractului pot fi urmărite pe pagina web.

2.4.         Puteți anula o comandă deja trimisă?

Comanda care încă nu a fost înregistrată de către noi(nu ați primit confirmarea din partea noastră conform paragrafului 2.3), o puteți anula telefonic sau prin e-mail. Toate comenzile confirmate au un caracter obligatoriu. Anularea lor, este posibil doar la înțelegerea dintre noi.

Dacă comanda a fost anulată în modul in care nu este posibil de retras din contract (pentru mai multe detalii la articolul 5), avem dreptul la rambursarea costurilor deja suportate în legătură cu contractul.

 

2.5.          Prețul afișat pe pagina web poate fi modificat?

Prețurile mărfurilor prezentate și prețurile pentru ambalare, transport și livrare rămân valabile atâta timp cât sunt afișate pe interfața web. Orice reduceri la prețul mărfurilor nu pot fi combinat, cu excepția cazului în care este specificat explicit pe pagina web.

În cazul în care din partea noastră a apărut o eroare tehnică clară la prezentarea prețul mărfurilor pe interfața web sau în timpul procesului de comandă, nu suntem obligați să livrăm mărfurile pentru acest preț evident eronat, nici chiar in cazul in care vi s-a trimis confirmarea comenzii conform acestor termini și condiții. In acest caz, ne rezervăm dreptul de a ne retrage din contract.

Dacă prețul pentru mărfurile de pe pagina web sau în timpul completării formularului de comandă nu mai este actual vă vom anunța fără întârziere. Dacă comanda dvs. nu a fost încă înregistrată, nu suntem obligați să încheiem acordul.

Comenzile trimise nu vor fi afectate de modificarea prețului care a avut loc în momentul plasării comenzii și primirea de către noi în temeiul articolului 2.3 din prezenta.

 

2.6.          În ce limbă este încheiat contractul?

Contractul de cumpărare și condițiile comerciale sunt redactate în limba română, doar daca nu stabilim prin comun acord sa fie încheiat în altă limba.

2.7.          Aveți posibilitatea de-a primi contractul in forma tipărită?

Contractul nu este încheiat în formă scrisă cu semnătura părților contractuale. Contractul este format de acești Termeni și Condiții, comanda dvs. și confirmarea comenzii de către noi. Contractul va fi trimis prin e-mail sau la cerere prin poștă. Daca este trimis prin poștă, avem dreptul sa cerem achitarea tuturor cheltuielilor suportate.

 

2.8.          Unde este salvat/arhivat contractul?

Contractul și acești termini și condiții îi arhivăm în formă electronică. Contractul nu este disponibil persoanelor terțe, dar la cerere vi-l putem trimite.

2.9.          În cazul în care nu înțelegeți conținutul raportului contractual?

Dacă aveți întrebări despre termeni și condiții sau contract, ne puteți contacta telefonic sau pe adresa de e-mail. Vom fi bucuroși să Vă oferim toate informațiile necesare.

 

3.       MODALITAȚI DE PLATĂ

3.1.          Ce modalități de plată acceptăm?

Prețul produselor și eventualele cheltuieli legate de livrarea acestora, conform contractului de vânzare-cumpărare, pot fi achitate vânzătorului de către cumpărător prin următoarele modalități:

-      în numerar la livrare (ramburs) la locul stabilit de cumpărător în comandă;

-      online, card bancar, prin intermediul sistemului de plăți GoPay;

-      Transfer bancar înainte de expediere în contul nostru bancar (instrucțiunile vor fi furnizate în confirmarea comenzii).

Alte modalități de plată sunt afișate pe interfața web.

Unele modalități de plată (în special ramburs la livrare) pot suporta taxe suplimentare. Aceste taxe sunt afișate pe pagina web. În rezumatul comenzii v-a fi afișat întotdeauna prețul final, care include deja taxele aferente modalității de plată selectate.

 

3.2.          Scadența prețului de achiziție?

În cazul plății în numerar sau în cazul plății prin ramburs, prețul de achiziție este scadent din momentul preluării produselor. În cazul plăților bancare, prețul de achiziție este scadent în termen de 5 zile de la încheierea contractului, conform art. 2.3 de vânzare-cumpărare. În cazul plăților bancare, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al produselor împreună cu menționarea simbolului variabil al plății. Obligația cumpărătorului de a achita prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei aferente în contul vânzătorului.

3.3.          În ce monedă puteți plăti?

Plata mărfurilor este posibilă în lei (RON), coroane (CZK) și euro (EUR).

3.4.          Când putem solicita un avans sau plata înainte?

Putem solicita plata în avans pentru comenzile ce depășesc 5000 CZK, (echivalentul în lei, conform cursului bancar). Vânzătorul are dreptul, mai ales dacă cumpărătorul nu confirmă comanda, să solicite plata completă de achiziție înainte de expedierea mărfurilor către cumpărător. Prevederile § 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.

 

3.5.          Cum emitem chitanțe în legătură cu evidența electronică a vânzărilor?

În conformitate cu Legea nr. 112/2016 Mon. Of., la înregistrarea vânzărilor, suntem obligați să vă eliberăm o chitanță. În același timp, ni se cere să înregistrăm veniturile primite la administratorul fiscal online; în caz de defecțiune tehnică, în cel mult 48 de ore.

Acceptând acești termeni și condiții, ne dați și consimțământul dvs. pentru a furniza chitanța în formă electronică.

 

4.       TRANSPORT ȘI LIVRARE

4.1.          Care sunt modalitățile de livrare?

Modalitățile de livrare a produselor sunt afișate pe interfața web. Puteți alege modalitatea specifică de livrare a coletului în comandă. Dacă nu alegeți nici o modalitate de livrare, ne rezervăm dreptul de a determina.

 

4.2.          Care sunt taxele de livrare?

Taxele de livrare depind întotdeauna de mărimea și natura mărfurilor și de prețurile stabilita de transportator. Costurile finale de livrare sunt afișate pe interfața web. Rezumatul comenzii va include întotdeauna prețul final, inclusiv taxele de livrare și plată.

4.3.          Când vor fi livrare produsele?

Timpul de livrare a mărfurilor depinde întotdeauna de disponibilitatea acestora și de modalitatea de transport și plată selectate.

Mărfurile aflate în stoc, sunt expediate, cel târziu, în maxim două zile lucrătoare, de la confirmarea comenzii, (pentru mărfurile trimise cu ramburs la livrare) sau după creditarea prețului de achiziție în contul nostru (pentru plata fără numerar).

Mărfurile care nu sunt în stoc sunt expediate imediat ce sunt stocate. Vă vom ține la curent cu data exactă.

Livrarea mărfurilor în temeiul acestor termeni și condiții înseamnă momentul în care mărfurile sunt primite de către dvs.. Dacă refuzați fără motiv, să preluați mărfurile, acest lucru nu este considerat a fi o nerespectare a obligației noastre de a livra mărfurile sau o retragere din contract de către dvs.

 

4.4.          Cum se procedează la primirea coletului?

La preluarea produselor de la transportator, cumpărătorul este obligat să controleze integritatea ambalajului și, în cazul constatării oricăror defecte, să comunice, fără întârziere, acest aspect transportatorului. În cazul constatării deteriorării sigiliului sau elementului care indică deschiderea neautorizată a pachetului, cumpărătorul nu are obligația să preia coletul de la transportator. De asemenea, cumpărătorul este obligat să verifice, la preluarea bunurilor de la transportator, dacă a fost livrată cantitatea cerută. În cazul în care există discrepanțe, trebuie să ne contactați imediat (în termen de cel mult 2 zile lucrătoare) pentru a putea iniția o investigație și a soluționa discrepanțele. Dacă refuzați să acceptați coletul cu ambalaj deteriorat, acest lucru nu este considerat o refuzare a coletului fără motiv.

În momentul în care preluați bunurile (sau când ați fost obligat să preluați mărfurile, dar nu ați făcut acest lucru cu încălcarea contractului), sunteți responsabil pentru distrugerea accidentală, deteriorarea sau pierderea mărfii.

4.5.          Ce se întâmplă dacă nu preluați coletul?

În cazul în care, din cauza cumpărătorului, este necesară livrarea produselor într-un mod repetat sau printr-o altă modalitate decât cea menționată în comandă, cumpărătorul este obligat să achite cheltuielile legate de livrarea repetată a produselor, respectiv cheltuielile legate de o altă modalitate de livrare. Dacă nu preluați coletul fără motiv, avem dreptul la achitarea costurilor aferente livrării mărfurilor și depozitarea acestora, precum și a altor costuri pe care le suportăm ca urmare a neridicării coletului. Aceste costuri nu vor depăși 10 CZK( echivalentul în lei conform cursului bancar din ziua respectivă) pentru fiecare zi de depozitare. Costurile de depozitare pot atinge un maxim de 500 CZK sau prețul de achiziție dacă este mai mic decât CZK 500( echivalentul în lei conform cursului bancar din ziua respectivă).

În acest caz ne rezervam dreptul sa renunțăm la contract.

 

5.       RETRAGEREA DIN CONTRACT

 

5.1.          Cum vă puteți retrage din contract?

Dacă nu este cazul menționat în 5.3 sau în orice alt caz în care nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare, cumpărătorul are în conformitate cu prevederile § 1829 alin. 1 din Codul civil dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, iar în cazul în care contractul de cumpărare este de mai multe tipuri de bunuri sau de livrare parțială repetată, această perioadă începe să decurgă de la data primirii ultimei părți de bunuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în perioada specificată. Pentru retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul model de retragere. Retragerea din Contractul de cumpărare poate fi trimisă de către Cumpărător la adresa sediului Vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului

5.2.          Care sunt consecințele retragerii din contract?

În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art. 5.1 din Termeni și condiții contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate Vânzătorului de către Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la trimiterea retragerii din contract. În cazul, în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costul returnării mărfii către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin natura sa pe cale poștală normală. Dacă un cadou este furnizat cumpărătorului împreună cu bunurile comandate, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția ca, dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de dar pentru un astfel de cadou încetează să fie valabil iar cumpărătorul este obligat să întoarcă împreună cu bunurile comandate și cadoul oferit.

 

5.3.          Când nu vă puteți retrage din contract?

Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, în conformitate cu dispozițiile § 1837 din Codul civil, nu este posibil, printre altele, să se retragă dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate în funcție de dorința cumpărătorului sau personalizate, contract de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte mărfuri după livrare, dintr-un contract de cumpărare de bunuri ambalate pe care cumpărătorul le-a scos din ambalaj și din motive de igienă nu pot fi returnate, precum și din contractul pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau program de calculator, în cazul în care a deteriorat ambalajul original. Cumpărătorul persoană fizică are dreptul să returneze produsele/să se retragă din contract. Dacă produsele au fost achiziționate pentru o persoană juridică (în comandă s-a introdus CUI sau CIF), nu mai sunteți considerat persoană fizică, ci intermediar. Din acest motiv, conform OUG nr. 34/2014, nu aveți dreptul la returnarea produselor în 14 zile calendaristice de la primirea produselor.

 

5.4.          Cum ne veți returna mărfurile?

Aveți obligația să ne returnați mărfurile în termen de 14 zile de la retragerea din contract. Produsele vor fi expediate  la adresa noastră secundară sau la adresa sediului nostru. Nu trimiteți coletul cu plată la destinatar ( ramburs). Nu suntem obligați să preluam aceste colete.

Vă recomandăm să atașați la coletul returnat:

 - o copie a bonului de livrare sau a facturii, dacă este cazul, sau a oricărui alt document care dovedește achiziționarea produselor;

- o declarație scrisă de retragere (formularul nostru sau alt model) și modalitatea de rambursare a banilor(transfer bancar, numărul de cont ). Includeți adresa de livrare, telefonul și e-mailul în declarația dvs.

Neatașarea oricăruia dintre documentele de mai sus nu împiedică soluționarea retragerii dvs. din contract în conformitate legea.

 

5.5.          Când vor fi banii rambursați?

În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art. 5.1. din Termeni și condiții, Vânzătorul va rambursa cumpărătorului suma primită de la acesta în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din Contractul de cumpărare în aceeași formă cum a primit-o de la cumpărător sau o altă formă stabilita de comun acord. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul nu este obligat să ramburseze suma plătită de cumpărător înainte ca acesta să returneze mărfurile sau să dovedească că mărfurile au fost trimise vânzătorului. Dacă ați ales o altă modalitate de livrare decât cea mai ieftină pe care o oferim, ne rezervăm dreptul să vă rambursăm costul de transport pentru cea mai ieftină modalitate de livrare. În cazul, în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costul returnării mărfii către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin natura sa pe cale poștală normală.

 

5.6.          Ce se întâmplă dacă produsele returnate au fost deteriorate?

Împachetați coletul într-un ambalaj adecvat pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea.

Dacă bunurile returnate sunt deteriorate, uzate, murdare sau consumate parțial, sunteți responsabil pentru această depreciere și ne rezervăm dreptul de a reduce valoarea sumei rambursate.

 

5.7.          Când ne rezervăm dreptul de a ne retrage din contract

Ne rezervăm dreptul de a ne retrage din contract în următoarele cazuri:

 - o eroare tehnică a indicat un preț incorect al mărfurilor pe interfața web (articolul 2.5 din acești Termeni și condiții);

 - mărfurile din motive obiective (mai ales dacă mărfurile nu mai sunt fabricate, furnizorul a încetat livrarea în Republica Cehă etc. ) nu pot fi livrate în condițiile inițiale;

- realizarea devine obiectiv imposibilă sau ilegală.

 În cazul în care se întâmplă oricare dintre cele de mai sus, vă vom informa imediat despre retragerea noastră. Retragerea este valabilă pentru dvs, atunci când sunteți înștiințați.

Dacă ați plătit integral sau parțial prețul de achiziție, vă vom rambursa suma primită în contul pe care ni-l furnizați în acest scop sau prin care ați efectuat plata. Vom rambursa banii în cinci zile lucrătoare de la retragerea noastră din contract.

 

6.       DREPTURI DIN EXECUTĂRI DEFECTUOASE

Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg din executări defectuoase sunt reglementate de legislația aferentă (în special dispozițiile § 1914-1925, § 2099 - 2117 și § 2161 - 2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Mon. Of., privind dreptul consumatorilor, cu modificările ulterioare), ( prevederile OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, cu modificările și completările ulterioare).

La exercitarea drepturilor de performanță defectuoasă, vom proceda în conformitate cu procedura noastră de reclamații pentru consumatori. Înainte de a trimite o reclamație, vă rugăm să vă familiarizați cu Procedura reclamațiilor, astfel încât reclamația să poată fi procesată cât mai repede și pentru satisfacția dvs.

 

7.       DISPOZIȚII FINALE

7.1.          Ce autorizații avem și care sunt autoritățile competente de control?

Vânzătorul este autorizat să facă afaceri în baza unei licențe. În cadrul sferei sale de competentă, controlul licenței este exercitat de oficiul de licențe competent. Supravegherea domeniului datelor personale o exercită Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Inspecția comercială cehă efectuează, printre altele și într-un cadru limitat, supravegherea respectării legii nr. 634/1992 Mon.Of. privind protecția consumatorului, republicată.  Inspecția comercială cehă (http://www. coi. cz/) verifică respectările legale privind cerințele tehnice, privind siguranța mărfurilor în cazul mărfurilor alimentare, Autoritatea Cehă pentru Inspecție Alimentară (http://www. szpi. gov. cz).

7.2.          Cum soluționăm reclamațiile?

Soluționarea pe cale extrajudiciară a reclamațiilor consumatorilor o asigură ofertantul prin intermediul adresei electronice. Informațiile privind soluționarea reclamațiilor vor fi trimise pe adresa electronică. În raportul său cu cumpărătorul, vânzătorul nu este legat de nici un fel de cod de conduită în sensul prevederilor art. § 1826 alin. 1 lit. e) cod civil

7.3.          Care este dreptul la soluționarea litigiilor de consum?

În vederea soluționării pe cale extrajudiciară a litigiilor de consum din contractul vânzare, competența revine Inspecției comerciale cehe cu sediul în str. Štěpánská 567/15, CP 120 00 Praga 2, Număr identificare: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pentru soluționarea on-line a litigiilor care se află pe adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi folosită în rezolvarea conflictelor din contractul de cumpărare între vânzător și cumpărător.

Centrul european de consum Republica Cehă, cu sediul în str. Štěpánská 567/15, CP 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este punctul de contact în baza Regulamentului (UE) nr. 534/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea on-line a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/CE (Regulamentul privind soluționarea on-line a litigiilor în materie de consum).

 

7.4.          Ce trebuie să mai cunoașteți?

Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță atunci când încheie contractul de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile telefonice) sunt suportate de cumpărător, și nu diferă de tariful standard.

Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toate corespondențele referitoare la contractul dintre noi vor fi în scris, fie prin e-mail, prin poștă sau prin livrare personală. Vă vom livra la adresa de e-mail specificată în comanda dvs. Sau în contul de utilizator.

În cazul în care relația bazată pe contractul de vânzare-cumpărare cuprinde elemente internaționale (străine), atunci părțile convin că relația este reglementată de legea cehă. Prin aceasta nu sunt afectate drepturile consumatorului care decurg din legislația generală cu caracter obligatoriu.

În cazul în care oricare dispoziție din termeni și condiții nu este validă sau în vigoare, sau devine așa, în locul dispozițiilor care nu sunt valide vor fi dispozițiile a căror semnificație este cea mai apropiată de dispozițiile invalide. Prin invaliditatea unei dispoziții nu este afectată valabilitatea celorlalte dispoziții.

Contractul (inclusiv condițiile comerciale) poate fi modificat numai în scris. 

 

Acești termini și condiții sunt în vigoare din data 1. 5. 2017